ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:การงานหน้าแรก"

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถว 3: แถว 3:
  
 
<div style="float: left;width:20%;">
 
<div style="float: left;width:20%;">
*การงานด้านการทำอาวุธ
+
*การงานด้านการทำอาวุธ/เครื่องราง
**[[ไฟล์:work_01.png|link=]][[ ตัดไม้]]
 
**[[ไฟล์:work_02.png|link=]][[ แปรรูปไม้]]
 
 
**[[ไฟล์:work_21.png|link=]][[ ทำดาบ]]
 
**[[ไฟล์:work_21.png|link=]][[ ทำดาบ]]
 
**[[ไฟล์:work_22.png|link=]][[ ทำมีด]]
 
**[[ไฟล์:work_22.png|link=]][[ ทำมีด]]
 
**[[ไฟล์:work_23.png|link=]][[ ทำไม้เท้า]]
 
**[[ไฟล์:work_23.png|link=]][[ ทำไม้เท้า]]
**[[ไฟล์:work_24.png|link=]][[ ทำธนู]]
+
**[[ไฟล์:work_24.png|link=]][[ ทำธนู]]
 
+
**[[ไฟล์:work_04.png|link=]][[ ทำแหวน]]
 +
**[[ไฟล์:work_03.png|link=]][[ ทำเครื่องราง]]
 
</div>
 
</div>
 
<div style="float: left;width:20%;">
 
<div style="float: left;width:20%;">
 
*การงานด้านการทำเครื่องป้องกันเหล็ก
 
*การงานด้านการทำเครื่องป้องกันเหล็ก
**[[ไฟล์:work_19.png|link=]][[ ขุดแร่]]
 
**[[ไฟล์:work_20.png|link=]][[ ถลุงแร่]]
 
 
**[[ไฟล์:work_15.png|link=]][[ ทำเสื้อเหล็ก]]
 
**[[ไฟล์:work_15.png|link=]][[ ทำเสื้อเหล็ก]]
 
**[[ไฟล์:work_16.png|link=]][[ ทำกางเกงเหล็ก]]
 
**[[ไฟล์:work_16.png|link=]][[ ทำกางเกงเหล็ก]]
แถว 24: แถว 21:
 
<div style="float: left;width:20%;">
 
<div style="float: left;width:20%;">
 
*การงานด้านการทำเครื่องป้องกันหนัง
 
*การงานด้านการทำเครื่องป้องกันหนัง
**[[ไฟล์:work_09.png|link=]][[ ล่าสัตว์]]
 
**[[ไฟล์:work_14.png|link=]][[ แปรรูปหนัง]]
 
 
**[[ไฟล์:work_05.png|link=]][[ ทำเสื้อหนัง]]
 
**[[ไฟล์:work_05.png|link=]][[ ทำเสื้อหนัง]]
 
**[[ไฟล์:work_06.png|link=]][[ ทำกางเกงหนัง]]
 
**[[ไฟล์:work_06.png|link=]][[ ทำกางเกงหนัง]]
แถว 34: แถว 29:
 
<div style="float: left;width:20%;">
 
<div style="float: left;width:20%;">
 
*การงานด้านการทำเครื่องป้องกันผ้า
 
*การงานด้านการทำเครื่องป้องกันผ้า
**[[ไฟล์:work_25.png|link=]][[ กสิกรรม]]
 
**[[ไฟล์:work_26.png|link=]][[ แปรรูปกสิกรรม]]
 
 
**[[ไฟล์:work_10.png|link=]][[ ทำเสื้อผ้า]]
 
**[[ไฟล์:work_10.png|link=]][[ ทำเสื้อผ้า]]
 
**[[ไฟล์:work_11.png|link=]][[ ทำกางเกงผ้า]]
 
**[[ไฟล์:work_11.png|link=]][[ ทำกางเกงผ้า]]
แถว 43: แถว 36:
  
 
<div style="float: left;width:20%;">
 
<div style="float: left;width:20%;">
*การงานด้านการทำยา/เครื่องราง
+
*การงานด้านหาวัตถุดิบ/การงานด้านแปรรูป
 +
**[[ไฟล์:work_19.png|link=]][[ ขุดแร่]]
 +
**[[ไฟล์:work_09.png|link=]][[ ล่าสัตว์]]
 
**[[ไฟล์:work_27.png|link=]][[ หาสมุนไพร]]
 
**[[ไฟล์:work_27.png|link=]][[ หาสมุนไพร]]
 +
**[[ไฟล์:work_01.png|link=]][[ ตัดไม้]]
 
**[[ไฟล์:work_28.png|link=]][[ แปรรูปสมุนไพร]]
 
**[[ไฟล์:work_28.png|link=]][[ แปรรูปสมุนไพร]]
 
**[[ไฟล์:work_29.png|link=]][[ ทำยา]]
 
**[[ไฟล์:work_29.png|link=]][[ ทำยา]]
**[[ไฟล์:work_03.png|link=]][[ ทำเครื่องราง]]
+
**[[ไฟล์:work_02.png|link=]][[ แปรรูปไม้]]
**[[ไฟล์:work_04.png|link=]][[ ทำแหวน]]
+
**[[ไฟล์:work_26.png|link=]][[ แปรรูปกสิกรรม]]
 +
**[[ไฟล์:work_14.png|link=]][[ แปรรูปหนัง]]
 +
**[[ไฟล์:work_20.png|link=]][[ ถลุงแร่]]
 +
**[[ไฟล์:work_25.png|link=]][[ กสิกรรม]]
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:46, 12 มิถุนายน 2556