ขุดแร่

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ขุดแร่

Gan1.jpeg
  • เรียนกับ NPC : นายทอง
  • เมือง : วิเศษไชยชาญ


Gan2.png


Lv 1 – 21 ได้รับ สินแร่ทองแดง
แผนที่หาวัตถุดิบ : แสวงหา 1 – แสวงหา 2 – วัดโพธิ์
Lv 21 – 41 ได้รับ สินแร่สังกะสี
แผนที่วัตถุดิบ : แสวงหา 3 – แสวงหา 4 – ป่าช้าวิเศษไชยชาญ 2 – ป่าช้าวิเศษไชยชาญ 3 – ชายแดนตะนาวศรี – ถ้ำเสือนอน 1 – ถ้ำเสือนอน 2
Lv 41 – 61 ได้รับ สินแร่ดีบุก
แผนที่วัตถุดิบ : ถ้ำเสือนอน 3 – วิจิตรเก่า 1 – วิจิตรเก่า 2 – วิจิตรเก่า 3
Lv 61 – 80 ได้รับ สินแร่เหล็ก
แผนที่วัตถุดิบ : ทางไปน้ำตก 1 - ทางไปน้ำตก 2 - ทางไปน้ำตก 3 - ทางไปน้ำตก 4 – น้ำตก