ตัดไม้

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตัดไม้

Mail1.jpeg
เรียนกับ NPC : นายแสง
เมือง : วิเศษไชยชาญ


Mai2.png


Lv 1 – 21 ได้รับ ท่อนไผ่สีสุก
แผนที่หาวัตถุดิบ : เมืองวิเศษไชยชาญ – แสวงหา 1 – แสวงหา 2 – ทุ่งนาวิเศษไชยชาญ – ป่าช้าวิเศษไชยชาญ 1 – เมืองวิจิตร
Lv 21 – 41 ได้รับ ท่อนแก่นมะยม
แผนที่วัตถุดิบ : แสวงหา 3 – แสวงหา 4 – ป่าช้าวิเศษไชยชาญ 2 – ป่าช้าวิเศษไชยชาญ 3 – ชายแดนตะนาวศรี – ถ้ำเสือนอน 1 – ถ้ำเสือนอน 2
Lv 41 – 61 ได้รับ ท่อนกันเกรา
แผนที่วัตถุดิบ : ถ้ำเสือนอน 3 – วิจิตรเก่า 1 – วิจิตรเก่า 2 – วิจิตรเก่า 3
Lv 61 – 80 ได้รับ ท่อนแก่นขาม
แผนที่วัตถุดิบ : ทางไปน้ำตก 1 - ทางไปน้ำตก 2 - ทางไปน้ำตก 3 - ทางไปน้ำตก 4 – น้ำตก