ระดับของตัวละคร

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ระดับของตัวละคร

  • ระดับของตัวละครเริ่มต้นที่ระดับ 1 และมีระดับสูงสุดที่ 80
  • ความยากของการเลื่อนระดับของตัวละครจะยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อตัวละครมีระดับที่สูงมากขึ้น