สถิติ

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
สถิติของหน้า
หน้าเนื้อหา509
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
2,923
จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด478
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้าทั้งหมดนับแต่ก่อตั้ง ๔๐๐ ออนไลน์14,161
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย4.84
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน13
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)
0
บอต (รายการสมาชิก)1
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)3
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)2
สถิติการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด
(ไม่นับรวมจำนวนการเข้าชมหน้าที่ไม่มีอยู่และหน้าพิเศษ)
1,793,337
จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข:126.64
หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด
หน้าหลัก41,954
หมวดหมู่:อุปกรณ์สวมใส่31,349
อาชีพนักรบ8,521
อาชีพหมอผี7,152
อาชีพพราน6,602
ตีบวก6,235
ลงอาคม5,591
อาชีพหมอยา5,438
ถ่ายทอด4,125
ตัวเงินตัวทอง3,681