ประมูล

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
400 prototype1.png


ระบบการซื้อขาย ในเกม ๔๐๐ ออนไลน์ จะมีระบบประมูล ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบประมูลด้วยการกดคีย์ลัด (T)
และเลือกเมนู ประมูล ซึ่งระบบประมูลจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ซื้อ และ ขาย
Pamoon1.jpg


การซื้อ

เมื่อเข้ามาในหน้าต่างประมูล จะมีตัวเลือกในการช่วยค้นหาทางด้านซ้ายมือ ซึ่งสามารถเลือกค้นหาไอเทมที่ต้องการได้จากเมนู
ที่มีให้เลือกมากมายตามความต้องการดังต่อไปนี้
หน่วยเงิน
- เบี้ย
- พดด้วงทอง
ระดับ
+๑ ถึง +๑๐
คุณภาพ
ระดับ ๑ - ระดับ ๙
ออฟชั่น ทั้ง ๔ ออฟชั่น
๑๙ ออฟชั่น ๘ ระดับ
ลำดับ
เวลา, ซื้อทันใจ, ประมูล, โจมตี


Pamoon2.jpg


เมื่อเพื่อนๆ ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” จากนั้นรายการสินค้าที่ต้องการจะแสดงทางขวามือของหน้าต่างประมูล
Pamoon3.jpg


การขาย

นอกจากจะสามารถหา ไอเทมที่ต้องการซื้อได้แล้ว ระบบประมูลยังสามารถ นำไอเทมของเราลงไปประมูลขายได้ โดยเมื่อเปิดหน้าต่างประมูล
ขึ้นมาแล้ว สามาถเลือกเมนู เปิดประมูล เพื่อวางขายของได้
Pamoon4.jpg


จากนั้นสามารถลากไอเทมจากในช่องสัมภาระ (I) มาวางได้ทันที ซึ่งเพื่อนๆ สามารถกำหนดรายละเอียดของไอเทมที่ต้องการขายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยเงิน
- เบี้ย
- พดด้วงทอง
ราคาขายทันใจ
ราคาประมูลเริ่มต้น
- เสียภาษีขั้นต่ำที่ ๑,๐๐๐ เบี้ย
ระยะเวลา
- เร็ว, ปานกลาง, นาน, นานมาก
ปุ่ม เทียบราคา ที่ทำให้เพื่อนๆ สามารถเทียบราคาของที่จะขายกับราคาที่มีอยู่ในตลาดได้


Pamoon5.jpg


และหากเพื่อนๆ ซื้อไอเทม หรือขายไอเทมได้แล้ว ไอเทมที่ซื้อ หรือ เงินที่ขายได้
จะเข้าไปอยู่ในช่องพัสดุ ของเจ้าปู่ต้นไทรในเมืองวิเศษไชยชาญครับ
Pamoon6.jpg


ตัวอย่างนำไอเทมประมูล

  • กดที่ประมูล
Moon1.png


  • เลือกไอเทมที่ต้องการนำลงประมูล และลากลงมาไว้ตรงช่องได้เลย ดังภาพตัวอย่างจะเป็น ตำรา
Moon2.png


  • ใส่ราคาขายทันใจ และ ราคาประมูลเริ่มต้น ในภาพตัวอย่างทีมงานจะใส่ไว้ ที่ ขายทันใจ ๕,๐๐๐ และ ประมูลเริ่มต้น ๓,๐๐๐ เบี้ย
เมื่อพร้อมที่จะนำไอเทมลงประมูลแล้วให้กดตกลงได้เลย
Moon3.png


  • เมื่อทำการนำไอเทมลงประมูลเรียบร้ิอยแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูลไอเทมที่ลงประมูลได้ที่ส่วนตัวซ้ายมือล่าง ดังภาพ
Moon4.png