ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แยกของ"

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
(ไม่แสดง 19 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 1: แถว 1:
  
 +
== การแยกของ ==
  
* ไอเทมที่สามารถแยกได้ดังนี้
+
สามารถทำการแยกของได้โดยกดไอคอน ปลุกเสก [[ไฟล์:ไอคอน_ตีบวก.png]] คีย์ลัด (Y)
:- อาวุธต่างๆ ชุดเกราะต่างๆจะได้รับไอเทมปลุกเสกชนิดต่างๆ
+
จากนั้นเลือกไอคอน แยกของ [[ไฟล์:แยกของ.png]]
  
 +
[[ไฟล์:160304.53236192.a.png]]
 +
 +
== ไอเทมที่ใช้ทำการแยกของ ==
 +
 +
[[ไฟล์:หมวก.png]]
 +
 +
* หมวก
 +
 +
[[ไฟล์:เสื้อ.png]]
 +
 +
* เสื้อ
 +
 +
[[ไฟล์:กางเกง.png]]
 +
 +
* กางเกง
 +
 +
[[ไฟล์:ถุงมือ.png]]
 +
 +
* ถุงมือ
 +
 +
[[ไฟล์:รองเท้า.png]]
 +
 +
* รองเท้า
 +
 +
[[ไฟล์:สร้อย.png]]
 +
 +
* สร้อย
 +
 +
[[ไฟล์:แหวน.png]]
 +
 +
* แหวน
 +
 +
[[ไฟล์:ดาบ.png]]
 +
 +
* ดาบ
 +
 +
[[ไฟล์:มีด.png]]
 +
 +
* มีด
 +
 +
[[ไฟล์:ไม้เท้า.png]]
 +
 +
* ไม้เท้า
 +
 +
[[ไฟล์:ธนู.png]]
 +
 +
* ธนู
 +
 +
[[ไฟล์:โล่.png]]
 +
 +
* โล่
 +
 +
== ไอเทมที่ได้จากการแยกของ ==
 +
 +
=== แร่ตีบวก ===
  
[[ไฟล์:160304.53236192.a.png]]
+
[[ไฟล์:เศษโลหะผสม.png]]
 +
 
 +
* เศษโลหะผสม ระดับ 1
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โลหะผสม ระดับ 1
 +
 
 +
[[ไฟล์:โลหะผสม.png]]
 +
 
 +
* โลหะผสม ระดับ 1
 +
:: ใช้ในการตีบวก อุปกรณ์ระดับ 1 - 80
 +
 
 +
=== เศษผลึก ===
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมกลม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกทับทิมกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกมรกตเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกมรกตกลม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกมรกตกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมกลม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกบุษราคัมกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนกลม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกโกเมนกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกไพลินเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกไพลินกลม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกไพลินกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกเพชรเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกเพชรกลม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกเพชรกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกเพทายเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายกลม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกเพทายกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกไพฑูรย์กลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png]]
 +
 
 +
* เศษผลึกจันทรกานต์กลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม
 +
 
 +
== ข้อควรจำ ==
 +
 
 +
*  เศษผลึกจากการแยกของ สามารถหาได้จาก ไอเทมที่มีการลงอาคมเท่านั้น
 +
* การแยกของแต่ละครั้ง ไอเทมที่ได้จะมีจำนวนไม่เท่ากัน แม้ว่าไอเทมที่ใช้แยกของจะเหมือนกันทุกอย่าง

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 19:58, 24 กรกฎาคม 2556

การแยกของ

สามารถทำการแยกของได้โดยกดไอคอน ปลุกเสก ไอคอน ตีบวก.png คีย์ลัด (Y) จากนั้นเลือกไอคอน แยกของ แยกของ.png

160304.53236192.a.png

ไอเทมที่ใช้ทำการแยกของ

หมวก.png

 • หมวก

เสื้อ.png

 • เสื้อ

กางเกง.png

 • กางเกง

ถุงมือ.png

 • ถุงมือ

รองเท้า.png

 • รองเท้า

สร้อย.png

 • สร้อย

แหวน.png

 • แหวน

ดาบ.png

 • ดาบ

มีด.png

 • มีด

ไม้เท้า.png

 • ไม้เท้า

ธนู.png

 • ธนู

โล่.png

 • โล่

ไอเทมที่ได้จากการแยกของ

แร่ตีบวก

เศษโลหะผสม.png

 • เศษโลหะผสม ระดับ 1
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โลหะผสม ระดับ 1

โลหะผสม.png

 • โลหะผสม ระดับ 1
ใช้ในการตีบวก อุปกรณ์ระดับ 1 - 80

เศษผลึก

เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม

เศษผลึกทับทิมกลม.png

 • เศษผลึกทับทิมกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม

เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกมรกตเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม

เศษผลึกมรกตกลม.png

 • เศษผลึกมรกตกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม

เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม

เศษผลึกบุษราคัมกลม.png

 • เศษผลึกบุษราคัมกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม

เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม

เศษผลึกโกเมนกลม.png

 • เศษผลึกโกเมนกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม

เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกไพลินเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม

เศษผลึกไพลินกลม.png

 • เศษผลึกไพลินกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม

เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกเพชรเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม

เศษผลึกเพชรกลม.png

 • เศษผลึกเพชรกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม

เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกเพทายเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม

เศษผลึกเพทายกลม.png

 • เศษผลึกเพทายกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม

เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png

 • เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม

เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png

 • เศษผลึกไพฑูรย์กลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม

เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png

 • เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม

เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png

 • เศษผลึกจันทรกานต์กลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม

ข้อควรจำ

 • เศษผลึกจากการแยกของ สามารถหาได้จาก ไอเทมที่มีการลงอาคมเท่านั้น
 • การแยกของแต่ละครั้ง ไอเทมที่ได้จะมีจำนวนไม่เท่ากัน แม้ว่าไอเทมที่ใช้แยกของจะเหมือนกันทุกอย่าง