ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:การงานหน้าแรก"

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถว 3: แถว 3:
  
 
<div style="float: left;width:20%;">
 
<div style="float: left;width:20%;">
*การงานด้านหาวัตถุดิบ/การงานด้านแปรรูป
+
*การงานด้านหาวัตถุดิบ
 
**[[ไฟล์:work_19.png|link=]][[ ขุดแร่]]
 
**[[ไฟล์:work_19.png|link=]][[ ขุดแร่]]
 
**[[ไฟล์:work_09.png|link=]][[ ล่าสัตว์]]
 
**[[ไฟล์:work_09.png|link=]][[ ล่าสัตว์]]
 
**[[ไฟล์:work_27.png|link=]][[ หาสมุนไพร]]
 
**[[ไฟล์:work_27.png|link=]][[ หาสมุนไพร]]
 
**[[ไฟล์:work_01.png|link=]][[ ตัดไม้]]
 
**[[ไฟล์:work_01.png|link=]][[ ตัดไม้]]
**[[ไฟล์:work_29.png|link=]][[ ทำยา]]
 
 
**[[ไฟล์:work_25.png|link=]][[ กสิกรรม]]
 
**[[ไฟล์:work_25.png|link=]][[ กสิกรรม]]
 +
  
 
*การงานด้านแปรรูป
 
*การงานด้านแปรรูป
แถว 16: แถว 16:
 
**[[ไฟล์:work_14.png|link=]][[ แปรรูปหนัง]]  
 
**[[ไฟล์:work_14.png|link=]][[ แปรรูปหนัง]]  
 
**[[ไฟล์:work_20.png|link=]][[ ถลุงแร่]]
 
**[[ไฟล์:work_20.png|link=]][[ ถลุงแร่]]
**[[ไฟล์:work_25.png|link=]][[ กสิกรรม]]
 
 
**[[ไฟล์:work_28.png|link=]][[ แปรรูปสมุนไพร]]
 
**[[ไฟล์:work_28.png|link=]][[ แปรรูปสมุนไพร]]
 
</div>
 
</div>
แถว 25: แถว 24:
 
**[[ไฟล์:work_17.png|link=]][[ ทำถุงมือเหล็ก]]
 
**[[ไฟล์:work_17.png|link=]][[ ทำถุงมือเหล็ก]]
 
**[[ไฟล์:work_18.png|link=]][[ ทำรองเท้าเหล็ก]]
 
**[[ไฟล์:work_18.png|link=]][[ ทำรองเท้าเหล็ก]]
</div>
 
  
<div style="float: left;width:20%;">
+
 
 
*การงานด้านการทำเครื่องป้องกันหนัง
 
*การงานด้านการทำเครื่องป้องกันหนัง
 
**[[ไฟล์:work_05.png|link=]][[ ทำเสื้อหนัง]]
 
**[[ไฟล์:work_05.png|link=]][[ ทำเสื้อหนัง]]
แถว 34: แถว 32:
 
**[[ไฟล์:work_08.png|link=]][[ ทำรองเท้าหนัง]]
 
**[[ไฟล์:work_08.png|link=]][[ ทำรองเท้าหนัง]]
 
</div>
 
</div>
 +
 +
  
 
<div style="float: left;width:20%;">
 
<div style="float: left;width:20%;">

รุ่นแก้ไขเมื่อ 19:12, 12 มิถุนายน 2556

การงาน