ระบบ VIP

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ระบบ VIP เมื่อใช้งาน ระบบ VIP จะได้รับสิทธิพิเศษระดับVIP!

วิธีเป็นสมาชิค VIP

กดปุ่ม L หรือ ไอคอนรูปหมวก จะเข้าสู่ หน้าจอ VIP สามารถทำการเปิดระบบ VIP ด้วยพดด้วงทอง
VIP มีแบ่งระดับ ทั้งหมด ๕ ระดับ ระดับยิ่งสูงยิ่งได้รับสิทธิพิเศษเยอะ
vip จะมีระยะเวลา โดยรายละเอียดและราคามีดังนี้
- vip ๗ วัน ราคา ๘๙๙ พดด้วงทอง
- vip ๓๐ วัน ราคา ๓,๔๙๙ พดด้วงทอง
- vip ๙๐ วันราคา ๘,๘๘๘ พดด้วงทอง
- vip ๑๘๐ วัน ราคา ๑๕,๙๙๙ พดด้วงทอง


รายละเอียดเลเวล vip

  • VIP ระดับ ๑
- เพิ่มความเร็วในการทำการงานเพิ่มขึ้น ๕ %
- กดเดินที่มินิแมพได้
- รับเงินประจำวันฟรีเพิ่ม ๑๐ พดด้วงเงินต่อวัน
  • VIP ระดับ ๒
- ใช้งานร้านค้าทั่วไปที่ UI ได้
- เสียค่าประสบการณ์เมื่อตัวละครเสียชีวิตน้อยลง ๑ %
- เพิ่มความเร็วในการทำการงานเพิ่มขึ้น ๑๐ %
- รับเงินประจำวันฟรีเพิ่ม ๒๐ พดด้วงเงินต่อวัน
  • VIP ระดับ ๓
- สามารถใช้งานคลังเก็บของแผนที่ใดก็ได้
- ใช้งานร้านผีบอกฟรี เพิ่ม ๑ ครั้งต่อวัน
- เพิ่มความเร็วในการทำการงานเพิ่มขึ้น ๑๕ %
- รีเฟรชไอเทมของกำนัลประจำวันเพิ่มได้อีก วันละ ๑ ครั้งต่อวัน
- รับเงินประจำวันฟรีเพิ่ม ๓๐ พดด้วงเงินต่อวัน
  • VIP ระดับ ๔
- ใช้งานตลาดกลางแผนที่ใดก็ได้
- เสียค่าประสบการณ์เมื่อตัวละครเสียชีวิตน้อยลง ๑ .๕ %
- เพิ่มโอกาศการอัพเกรดไอเทม ๐.๕ %
- เพิ่มโอกาศการลงอาคม ๐.๕ %
- เพิ่มความเร็วในการทำการงานเพิ่มขึ้น ๒๐ %
- รีเฟรชไอเทมของกำนัลประจำวันเพิ่มได้อีก วันละ ๒ ครั้งต่อวัน
- รับเงินประจำวันฟรีเพิ่ม ๔๐ พดด้วงเงินต่อวัน
  • VIP ระดับ ๕
- เพิ่มโอกาศการอัพเกรดไอเทม ๑ %
- เพิ่มโอกาศการลงอาคม ๑ %
- เพิ่มความเร็วในการทำการงานเพิ่มขึ้น ๒๕ %
- รีเฟรชไอเทมของกำนัลประจำวันเพิ่มได้อีก วันละ ๓ ครั้งต่อวัน
- รับเงินประจำวันฟรีเพิ่ม ๕๐ พดด้วงเงินต่อวัน
  • VIP ระดับ ๖
- เสียค่าประสบการณ์เมื่อตัวละครเสียชีวิตน้อยลง ๒ %
- เพิ่มโอกาศการอัพเกรดไอเทม ๑.๕ %
- เพิ่มโอกาศการลงอาคม ๑.๕ %
- ใช้งานร้านผีบอกฟรี เพิ่ม ๒ ครั้งต่อวัน
- เพิ่มความเร็วในการทำการงาน ๓๐ %
- รีเฟรชไอเทมของกำนัลประจำวันเพิ่มได้อีก วันละ ๔ ครั้งต่อวัน
- รับเงินประจำวันฟรีเพิ่ม ๖๐ พดด้วงเงินต่อวัน
  • VIP ระดับ ๗
- เพิ่มโอกาศการอัพเกรดไอเทม ๒ %
- เพิ่มโอกาศการลงอาคม ๒ %
- เพิ่มความเร็วในการทำการงาน ๓๕ %
- รีเฟรชไอเทมของกำนัลประจำวันเพิ่มได้อีก วันละ ๕ ครั้งต่อวัน
- รับเงินประจำวันฟรีเพิ่ม ๗๐ พดด้วงเงินต่อวัน
  • VIP ระดับ ๘
- เสียค่าประสบการณ์เมื่อตัวละครเสียชีวิตน้อยลง ๓ %
- เพิ่มโอกาศการอัพเกรดไอเทม ๓ %
- เพิ่มโอกาศการลงอาคม ๔ %
- ใช้งานร้านผีบอกฟรี เพิ่ม ๒ ครั้งต่อวัน
- เพิ่มความเร็วในการทำการงาน ๔๐ %
- รีเฟรชไอเทมของกำนัลประจำวันเพิ่มได้อีก วันละ ๖ ครั้งต่อวัน
- รับเงินประจำวันฟรีเพิ่ม ๘๐ พดด้วงเงินต่อวัน
  • VIP ระดับ ๙
- เสียค่าประสบการณ์เมื่อตัวละครเสียชีวิตน้อยลง ๔ %
- เพิ่มโอกาศการอัพเกรดไอเทม ๔ %
- เพิ่มโอกาศการลงอาคม ๔.๕ %
- เพิ่มความเร็วในการทำการงาน ๔๕ %
- รีเฟรชไอเทมของกำนัลประจำวันเพิ่มได้อีก วันละ ๗ ครั้งต่อวัน
- รับเงินประจำวันฟรีเพิ่ม ๙๐ พดด้วงเงินต่อวัน
  • VIP ระดับ ๑๐
- เสียค่าประสบการณ์เมื่อตัวละครเสียชีวิตน้อยลง ๓ %
- เพิ่มโอกาศการอัพเกรดไอเทม ๕ %
- เพิ่มโอกาศการลงอาคม ๕ %
- ใช้งานร้านผีบอกฟรี เพิ่ม ๔ ครั้งต่อวัน
- เพิ่มความเร็วในการทำการงาน ๕๐ %
- รีเฟรชไอเทมของกำนัลประจำวันเพิ่มได้อีก วันละ ๘ ครั้งต่อวัน
- รับเงินประจำวันฟรีเพิ่ม ๑๐๐ พดด้วงเงินต่อวัน