ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รวมของ"

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถว 37: แถว 37:
 
[[ไฟล์:ทับทิมเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:ทับทิมเหลี่ยม.png]]
  
* ทับทิมเหลี่ยม : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
+
* ทับทิมเหลี่ยม : เพิ่มพลังโจมตี
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png]] เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png]] เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม
  
 
[[ไฟล์:มรกตเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:มรกตเหลี่ยม.png]]
  
* มรกตเหลี่ยม : เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
+
* มรกตเหลี่ยม : เพิ่มพลังป้องกัน
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png]] เศษผลึกมรกตเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png]] เศษผลึกมรกตเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม
  
 
[[ไฟล์:บุษราคัมเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:บุษราคัมเหลี่ยม.png]]
  
* บุษราคัมเหลี่ยม : เพิ่มหลบหลีก
+
* บุษราคัมเหลี่ยม : เพิ่มแม่นยำ
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png]] เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png]] เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม
  
 
[[ไฟล์:โกเมนเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:โกเมนเหลี่ยม.png]]
  
* โกเมนเหลี่ยม : เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
+
* โกเมนเหลี่ยม : เพิ่มแม่นยำวิกฤติ
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png]] เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png]] เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม
  
 
[[ไฟล์:ไพลินเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:ไพลินเหลี่ยม.png]]
  
* ไพลินเหลี่ยม : เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
+
* ไพลินเหลี่ยม : เพิ่มหลบหลีกวิกฤต
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png]] เศษผลึกไพลินเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png]] เศษผลึกไพลินเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม
  
 
[[ไฟล์:เพชรเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เพชรเหลี่ยม.png]]
  
* เพชรเหลี่ยม : เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์
+
* เพชรเหลี่ยม : เพิ่มความแรงวิกฤต
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png]] เศษผลึกเพชรเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png]] เศษผลึกเพชรเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม
  
 
[[ไฟล์:เพทายเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เพทายเหลี่ยม.png]]
  
* เพทายเหลี่ยม : เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
+
* เพทายเหลี่ยม : เพิ่มต้านทานลดเลือด
 
:: ใช้[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png]] เศษผลึกเพทายเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม
 
:: ใช้[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png]] เศษผลึกเพทายเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม
  
 
[[ไฟล์:ไพฑูรย์เหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:ไพฑูรย์เหลี่ยม.png]]
  
* ไพฑูรย์เหลี่ยม : เพิ่มต้านทานขัดขวาง
+
* ไพฑูรย์เหลี่ยม : เพิ่มต้านทานก่อกวน
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม.png]] เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม.png]] เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม
  
 
[[ไฟล์:จันทรกานต์เหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:จันทรกานต์เหลี่ยม.png]]
  
* จันทรกานต์เหลี่ยม : เพิ่มพลังเวทย์
+
* จันทรกานต์เหลี่ยม : เพิ่มพลังชีวิต
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png]] เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png]] เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม
  

รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:25, 23 กรกฎาคม 2556

หลอมโลหะเสริมพลังอาวุธ

ลดระดับวัตถุดิบ

แร่เพิ่มโอกาสการตีบวก

แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 2 %
ใช้ เศษแก้วขนเหล็ก.png เศษแก้วขนเหล็ก จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก

แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนกลาง : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 4 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนกลาง

แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่ : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 6 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png แก้วขนเหล็กก้อนกลาง จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่

แก้วขนเหล็กลงอาคม.png

 • แก้วขนเหล็กลงอาคม : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 8 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กลงอาคม

แก้วขนเหล็กอัศจรรย์.png

 • แก้วขนเหล็กอัศจรรย์ : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 10 %
ใช้ แก้วขนเหล็กลงอาคม.png แก้วขนเหล็กลงอาคม จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กอัศจรรย์

รวมเศษผลึก

อัญมณีเหลี่ยม

ทับทิมเหลี่ยม.png

 • ทับทิมเหลี่ยม : เพิ่มพลังโจมตี
ใช้ เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม

มรกตเหลี่ยม.png

 • มรกตเหลี่ยม : เพิ่มพลังป้องกัน
ใช้ เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png เศษผลึกมรกตเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม

บุษราคัมเหลี่ยม.png

 • บุษราคัมเหลี่ยม : เพิ่มแม่นยำ
ใช้ เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม

โกเมนเหลี่ยม.png

 • โกเมนเหลี่ยม : เพิ่มแม่นยำวิกฤติ
ใช้ เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม

ไพลินเหลี่ยม.png

 • ไพลินเหลี่ยม : เพิ่มหลบหลีกวิกฤต
ใช้ เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png เศษผลึกไพลินเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม

เพชรเหลี่ยม.png

 • เพชรเหลี่ยม : เพิ่มความแรงวิกฤต
ใช้ เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png เศษผลึกเพชรเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม

เพทายเหลี่ยม.png

 • เพทายเหลี่ยม : เพิ่มต้านทานลดเลือด
ใช้เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png เศษผลึกเพทายเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม

ไพฑูรย์เหลี่ยม.png

 • ไพฑูรย์เหลี่ยม : เพิ่มต้านทานก่อกวน
ใช้ เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม.png เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม

จันทรกานต์เหลี่ยม.png

 • จันทรกานต์เหลี่ยม : เพิ่มพลังชีวิต
ใช้ เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม

อัญมณีกลม

ทับทิมกลม.png

 • ทับทิมกลม : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
ใช้ เศษผลึกทับทิมกลม.png เศษผลึกทับทิมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม

มรกตกลม.png

 • มรกตกลม : เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
ใช้ เศษผลึกมรกตกลม.png เศษผลึกมรกตกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม

บุษราคัมกลม.png

 • บุษราคัมกลม : เพิ่มหลบหลีก
ใช้ เศษผลึกบุษราคัมกลม.png เศษผลึกบุษราคัมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม

โกเมนกลม.png

 • โกเมนกลม : เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
ใช้ เศษผลึกโกเมนกลม.png เศษผลึกโกเมนกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม

ไพลินกลม.png

 • ไพลินกลม : เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
ใช้ เศษผลึกไพลินกลม.png เศษผลึกไพลินกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม

เพชรกลม.png

 • เพชรกลม : เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์
ใช้ เศษผลึกเพชรกลม.png เศษผลึกเพชรกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม

เพทายกลม.png

 • เพทายกลม : เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
ใช้เศษผลึกเพทายกลม.png เศษผลึกเพทายกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม

ไพฑูรย์กลม.png

 • ไพฑูรย์กลม : เพิ่มต้านทานขัดขวาง
ใช้ เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png เศษผลึกไพฑูรย์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม

จันทรกานต์กลม.png

 • จันทรกานต์กลม : เพิ่มพลังเวทย์
ใช้ เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png เศษผลึกจันทรกานต์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม