ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รวมของ"

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถว 89: แถว 89:
 
[[ไฟล์:ทับทิมกลม.png]]
 
[[ไฟล์:ทับทิมกลม.png]]
  
* ทับทิมกลม
+
* ทับทิมกลม : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
:: เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
 
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมกลม.png]] เศษผลึกทับทิมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมกลม.png]] เศษผลึกทับทิมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
  
 
[[ไฟล์:มรกตกลม.png]]
 
[[ไฟล์:มรกตกลม.png]]
  
* มรกตกลม
+
* มรกตกลม : เพิ่มพลังป้องกันเวทย์  
:: เพิ่มพลังป้องกันเวทย์  
 
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกมรกตกลม.png]] เศษผลึกมรกตกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกมรกตกลม.png]] เศษผลึกมรกตกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
  
 
[[ไฟล์:บุษราคัมกลม.png]]
 
[[ไฟล์:บุษราคัมกลม.png]]
  
* บุษราคัมกลม
+
* บุษราคัมกลม : เพิ่มหลบหลีก  
:: เพิ่มหลบหลีก  
 
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมกลม.png]] เศษผลึกบุษราคัมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมกลม.png]] เศษผลึกบุษราคัมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
  
 
[[ไฟล์:โกเมนกลม.png]]
 
[[ไฟล์:โกเมนกลม.png]]
  
* โกเมนกลม
+
* โกเมนกลม : เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์  
:: เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์  
 
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนกลม.png]] เศษผลึกโกเมนกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนกลม.png]] เศษผลึกโกเมนกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
  
 
[[ไฟล์:ไพลินกลม.png]]
 
[[ไฟล์:ไพลินกลม.png]]
  
* ไพลินกลม
+
* ไพลินกลม : เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
:: เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
 
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพลินกลม.png]] เศษผลึกไพลินกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพลินกลม.png]] เศษผลึกไพลินกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม
  
 
[[ไฟล์:เพชรกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เพชรกลม.png]]
  
* เพชรกลม
+
* เพชรกลม : เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์  
:: เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์  
 
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกเพชรกลม.png]] เศษผลึกเพชรกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกเพชรกลม.png]] เศษผลึกเพชรกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
  
 
[[ไฟล์:เพทายกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เพทายกลม.png]]
  
* เพทายกลม
+
* เพทายกลม : เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
:: เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
 
 
:: ใช้[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายกลม.png]] เศษผลึกเพทายกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
 
:: ใช้[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายกลม.png]] เศษผลึกเพทายกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
  
 
[[ไฟล์:ไพฑูรย์กลม.png]]
 
[[ไฟล์:ไพฑูรย์กลม.png]]
  
* ไพฑูรย์กลม
+
* ไพฑูรย์กลม : เพิ่มต้านทานขัดขวาง  
:: เพิ่มต้านทานขัดขวาง  
 
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png]] เศษผลึกไพฑูรย์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png]] เศษผลึกไพฑูรย์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
  
 
[[ไฟล์:จันทรกานต์กลม.png]]
 
[[ไฟล์:จันทรกานต์กลม.png]]
  
* จันทรกานต์กลม
+
* จันทรกานต์กลม : เพิ่มพลังเวทย์  
:: เพิ่มพลังเวทย์  
 
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png]] เศษผลึกจันทรกานต์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม
 
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png]] เศษผลึกจันทรกานต์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม

รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:08, 23 กรกฎาคม 2556

หลอมโลหะเสริมพลังอาวุธ

ลดระดับวัตถุดิบ

แร่เพิ่มโอกาสการตีบวก

แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 2 %
ใช้ เศษแก้วขนเหล็ก.png เศษแก้วขนเหล็ก จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก

แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนกลาง
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 4 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนกลาง

แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 6 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png แก้วขนเหล็กก้อนกลาง จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่

แก้วขนเหล็กลงอาคม.png

 • แก้วขนเหล็กลงอาคม
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 8 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กลงอาคม

แก้วขนเหล็กอัศจรรย์.png

 • แก้วขนเหล็กอัศจรรย์
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 10 %
ใช้ แก้วขนเหล็กลงอาคม.png แก้วขนเหล็กลงอาคม จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กอัศจรรย์

รวมเศษผลึก

อัญมณีเหลี่ยม

เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม

เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกมรกตเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม

เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม

เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม

เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกไพลินเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม

เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกเพชรเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม

เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกเพทายเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม

ไพฑูรย์เหลี่ยม.png

 • เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม

เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png

 • เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม

อัญมณีกลม

ทับทิมกลม.png

 • ทับทิมกลม : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
ใช้ เศษผลึกทับทิมกลม.png เศษผลึกทับทิมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม

มรกตกลม.png

 • มรกตกลม : เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
ใช้ เศษผลึกมรกตกลม.png เศษผลึกมรกตกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม

บุษราคัมกลม.png

 • บุษราคัมกลม : เพิ่มหลบหลีก
ใช้ เศษผลึกบุษราคัมกลม.png เศษผลึกบุษราคัมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม

โกเมนกลม.png

 • โกเมนกลม : เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
ใช้ เศษผลึกโกเมนกลม.png เศษผลึกโกเมนกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม

ไพลินกลม.png

 • ไพลินกลม : เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
ใช้ เศษผลึกไพลินกลม.png เศษผลึกไพลินกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม

เพชรกลม.png

 • เพชรกลม : เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์
ใช้ เศษผลึกเพชรกลม.png เศษผลึกเพชรกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม

เพทายกลม.png

 • เพทายกลม : เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
ใช้เศษผลึกเพทายกลม.png เศษผลึกเพทายกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม

ไพฑูรย์กลม.png

 • ไพฑูรย์กลม : เพิ่มต้านทานขัดขวาง
ใช้ เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png เศษผลึกไพฑูรย์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม

จันทรกานต์กลม.png

 • จันทรกานต์กลม : เพิ่มพลังเวทย์
ใช้ เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png เศษผลึกจันทรกานต์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม