ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รวมของ"

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถว 87: แถว 87:
 
=== อัญมณีกลม ===
 
=== อัญมณีกลม ===
  
 +
[[ไฟล์:ทับทิมกลม.png]]
  
[[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมกลม.png]]
+
* ทับทิมกลม
 +
:: เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมกลม.png]] เศษผลึกทับทิมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
  
* เศษผลึกทับทิมกลม
+
[[ไฟล์:มรกตกลม.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
 
  
[[ไฟล์:เศษผลึกมรกตกลม.png]]
+
* มรกตกลม
 +
:: เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกมรกตกลม.png]] เศษผลึกมรกตกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
  
* เศษผลึกมรกตกลม
+
[[ไฟล์:บุษราคัมกลม.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
 
  
[[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมกลม.png]]
+
* บุษราคัมกลม
 +
:: เพิ่มหลบหลีก
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมกลม.png]] เศษผลึกบุษราคัมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
  
* เศษผลึกบุษราคัมกลม
+
[[ไฟล์:โกเมนกลม.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
 
  
[[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนกลม.png]]
+
* โกเมนกลม
 +
:: เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนกลม.png]] เศษผลึกโกเมนกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
  
* เศษผลึกโกเมนกลม
+
[[ไฟล์:ไพลินกลม.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
 
  
[[ไฟล์:เศษผลึกไพลินกลม.png]]
+
* ไพลินกลม
 +
:: เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพลินกลม.png]] เศษผลึกไพลินกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม
  
* เศษผลึกไพลินกลม
+
[[ไฟล์:เพชรกลม.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม
 
  
[[ไฟล์:เศษผลึกเพชรกลม.png]]
+
* เพชรกลม
 +
:: เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกเพชรกลม.png]] เศษผลึกเพชรกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
  
* เศษผลึกเพชรกลม
+
[[ไฟล์:เพทายกลม.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
 
  
[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายกลม.png]]
+
* เพทายกลม
 +
:: เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
 +
[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายกลม.png]] เศษผลึกเพทายกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
  
* เศษผลึกเพทายกลม
+
[[ไฟล์:ไพฑูรย์กลม.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
 
  
[[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png]]
+
* ไพฑูรย์กลม
 +
:: เพิ่มต้านทานขัดขวาง
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png]] เศษผลึกไพฑูรย์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
  
* เศษผลึกไพฑูรย์กลม
+
[[ไฟล์:จันทรกานต์กลม.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
 
  
[[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png]]
+
* จันทรกานต์กลม
 
+
:: เพิ่มพลังเวทย์
* เศษผลึกจันทรกานต์กลม
+
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png]] เศษผลึกจันทรกานต์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม
 

รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:06, 23 กรกฎาคม 2556

หลอมโลหะเสริมพลังอาวุธ

ลดระดับวัตถุดิบ

แร่เพิ่มโอกาสการตีบวก

แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 2 %
ใช้ เศษแก้วขนเหล็ก.png เศษแก้วขนเหล็ก จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก

แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนกลาง
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 4 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนกลาง

แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 6 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png แก้วขนเหล็กก้อนกลาง จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่

แก้วขนเหล็กลงอาคม.png

 • แก้วขนเหล็กลงอาคม
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 8 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กลงอาคม

แก้วขนเหล็กอัศจรรย์.png

 • แก้วขนเหล็กอัศจรรย์
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 10 %
ใช้ แก้วขนเหล็กลงอาคม.png แก้วขนเหล็กลงอาคม จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กอัศจรรย์

รวมเศษผลึก

อัญมณีเหลี่ยม

เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม

เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกมรกตเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม

เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม

เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม

เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกไพลินเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม

เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกเพชรเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม

เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกเพทายเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม

ไพฑูรย์เหลี่ยม.png

 • เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม

เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png

 • เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม

อัญมณีกลม

ทับทิมกลม.png

 • ทับทิมกลม
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
ใช้ เศษผลึกทับทิมกลม.png เศษผลึกทับทิมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม

มรกตกลม.png

 • มรกตกลม
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
ใช้ เศษผลึกมรกตกลม.png เศษผลึกมรกตกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม

บุษราคัมกลม.png

 • บุษราคัมกลม
เพิ่มหลบหลีก
ใช้ เศษผลึกบุษราคัมกลม.png เศษผลึกบุษราคัมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม

โกเมนกลม.png

 • โกเมนกลม
เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
ใช้ เศษผลึกโกเมนกลม.png เศษผลึกโกเมนกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม

ไพลินกลม.png

 • ไพลินกลม
เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
ใช้ เศษผลึกไพลินกลม.png เศษผลึกไพลินกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม

เพชรกลม.png

 • เพชรกลม
เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์
ใช้ เศษผลึกเพชรกลม.png เศษผลึกเพชรกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม

เพทายกลม.png

 • เพทายกลม
เพิ่มต้านทานลดความสามารถ

เศษผลึกเพทายกลม.png เศษผลึกเพทายกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม

ไพฑูรย์กลม.png

 • ไพฑูรย์กลม
เพิ่มต้านทานขัดขวาง
ใช้ เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png เศษผลึกไพฑูรย์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม

จันทรกานต์กลม.png

 • จันทรกานต์กลม
เพิ่มพลังเวทย์
ใช้ เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png เศษผลึกจันทรกานต์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม