ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รวมของ"

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถว 46: แถว 46:
  
 
=== อัญมณีเหลี่ยม ===
 
=== อัญมณีเหลี่ยม ===
 
[[ไฟล์:จันทรกานต์เหลี่ยม.png]]
 
 
* จันทรกานต์เหลี่ยม
 
:: เพิ่มพลังชีวิต
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png]]
แถว 56: แถว 51:
 
* เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม
 
* เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม
 
[[ไฟล์:ทับทิมเหลี่ยม.png]]
 
 
* ทับทิมเหลี่ยม
 
:: เพิ่มพลังโจมตี
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png]]
แถว 66: แถว 56:
 
* เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม
 
* เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม
 
[[ไฟล์:บุษราคัมเหลี่ยม.png]]
 
 
* บุษราคัมเหลี่ยม
 
:: เพิ่มแม่นยำ
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png]]
แถว 76: แถว 61:
 
* เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม
 
* เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม
 
[[ไฟล์:มรกตเหลี่ยม.png]]
 
 
* มรกตเหลี่ยม
 
:: เพิ่มพลังป้องกัน
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png]]
แถว 86: แถว 66:
 
* เศษผลึกมรกตเหลี่ยม
 
* เศษผลึกมรกตเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม
 
[[ไฟล์:เพชรเหลี่ยม.png]]
 
 
* เพชรเหลี่ยม
 
:: เพิ่มความแรงวิกฤต
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png]]
แถว 96: แถว 71:
 
* เศษผลึกเพชรเหลี่ยม
 
* เศษผลึกเพชรเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม
 
[[ไฟล์:เพทายเหลี่ยม.png]]
 
 
* เพทายเหลี่ยม
 
:: เพิ่มต้านทานลดเลือด
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png]]
แถว 106: แถว 76:
 
* เศษผลึกเพทายเหลี่ยม
 
* เศษผลึกเพทายเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม
 
[[ไฟล์:โกเมนเหลี่ยม.png]]
 
 
* โกเมนเหลี่ยม
 
:: เพิ่มแม่นยำวิกฤติ
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png]]
แถว 116: แถว 81:
 
* เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม
 
* เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม
 
[[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม.png]]
 
 
* ไพฑูรย์เหลี่ยม
 
:: เพิ่มต้านทานก่อกวน
 
  
 
[[ไฟล์:ไพฑูรย์เหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:ไพฑูรย์เหลี่ยม.png]]
แถว 126: แถว 86:
 
* เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม
 
* เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม
 
[[ไฟล์:ไพลินเหลี่ยม.png]]
 
 
* ไพลินเหลี่ยม
 
:: เพิ่มหลบหลีกวิกฤต
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png]]
แถว 138: แถว 93:
  
 
=== อัญมณีกลม ===
 
=== อัญมณีกลม ===
 
[[ไฟล์:จันทรกานต์กลม.png]]
 
 
* จันทรกานต์กลม
 
:: เพิ่มพลังเวทย์
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png]]
แถว 148: แถว 98:
 
* เศษผลึกจันทรกานต์กลม
 
* เศษผลึกจันทรกานต์กลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม
 
[[ไฟล์:ทับทิมกลม.png]]
 
 
* ทับทิมกลม
 
:: เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมกลม.png]]
แถว 158: แถว 103:
 
* เศษผลึกทับทิมกลม
 
* เศษผลึกทับทิมกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
 
[[ไฟล์:บุษราคัมกลม.png]]
 
 
* บุษราคัมกลม
 
:: เพิ่มหลบหลีก
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมกลม.png]]
แถว 168: แถว 108:
 
* เศษผลึกบุษราคัมกลม
 
* เศษผลึกบุษราคัมกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
 
[[ไฟล์:มรกตกลม.png ]]
 
 
* มรกตกลม
 
:: เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกมรกตกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกมรกตกลม.png]]
แถว 178: แถว 113:
 
* เศษผลึกมรกตกลม
 
* เศษผลึกมรกตกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
 
[[ไฟล์:เพชรกลม.png]]
 
 
* เพชรกลม
 
:: เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกเพชรกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกเพชรกลม.png]]
แถว 188: แถว 118:
 
* เศษผลึกเพชรกลม
 
* เศษผลึกเพชรกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
 
[[ไฟล์:เพทายกลม.png]]
 
 
* เพทายกลม
 
:: เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายกลม.png]]
แถว 198: แถว 123:
 
* เศษผลึกเพทายกลม
 
* เศษผลึกเพทายกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
 
[[ไฟล์:โกเมนกลม.png]]
 
 
* โกเมนกลม
 
:: เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนกลม.png]]
แถว 208: แถว 128:
 
* เศษผลึกโกเมนกลม
 
* เศษผลึกโกเมนกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
 
[[ไฟล์:ไพฑูรย์กลม.png]]
 
 
* ไพฑูรย์กลม
 
:: เพิ่มต้านทานขัดขวาง
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png]]
แถว 218: แถว 133:
 
* เศษผลึกไพฑูรย์กลม
 
* เศษผลึกไพฑูรย์กลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
 
[[ไฟล์:ไพลินกลม.png]]
 
 
* ไพลินกลม
 
:: เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
 
  
 
[[ไฟล์:เศษผลึกไพลินกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เศษผลึกไพลินกลม.png]]

รุ่นแก้ไขเมื่อ 12:33, 23 กรกฎาคม 2556

หลอมโลหะเสริมพลังอาวุธ

ลดระดับวัตถุดิบ

แร่เพิ่มโอกาสการตีบวก

เศษแก้วขนเหล็ก.png

 • เศษแก้วขนเหล็ก
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 1 %
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก

แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 2 %
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนกลาง

แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนกลาง
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 4 %
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่

แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 6 %
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กลงอาคม

แก้วขนเหล็กลงอาคม.png

 • แก้วขนเหล็กลงอาคม
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 8 %
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กอัศจรรย์

แก้วขนเหล็กอัศจรรย์.png

 • แก้วขนเหล็กอัศจรรย์
เพิ่มโอกาสในการตีบวก 10 %


รวมเศษผลึก

อัญมณีเหลี่ยม

เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png

 • เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม

เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม

เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม

เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกมรกตเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม

เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกเพชรเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม

เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกเพทายเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม

เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม

ไพฑูรย์เหลี่ยม.png

 • เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม

เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png

 • เศษผลึกไพลินเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม

อัญมณีกลม

เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png

 • เศษผลึกจันทรกานต์กลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม

เศษผลึกทับทิมกลม.png

 • เศษผลึกทับทิมกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม

เศษผลึกบุษราคัมกลม.png

 • เศษผลึกบุษราคัมกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม

เศษผลึกมรกตกลม.png

 • เศษผลึกมรกตกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม

เศษผลึกเพชรกลม.png

 • เศษผลึกเพชรกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม

เศษผลึกเพทายกลม.png

 • เศษผลึกเพทายกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม

เศษผลึกโกเมนกลม.png

 • เศษผลึกโกเมนกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม

เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png

 • เศษผลึกไพฑูรย์กลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม

เศษผลึกไพลินกลม.png

 • เศษผลึกไพลินกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม