ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รวมของ"

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถว 2: แถว 2:
  
  
การรวมของจะแบบออกเป็น 2 ชนิดดังนี้
 
  
[[ไฟล์:160307.5ef5e31b.a.png]]
+
* จันทรกานต์เหลี่ยม
 +
:: เพิ่มพลังชีวิต
 +
* เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม
 +
* ทับทิมเหลี่ยม
 +
:: เพิ่มพลังโจมตี
 +
* เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม
 +
* บุษราคัมเหลี่ยม
 +
:: เพิ่มแม่นยำ
 +
* เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม
 +
* มรกตเหลี่ยม
 +
:: เพิ่มพลังป้องกัน
 +
* เศษผลึกมรกตเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม
 +
* เพชรเหลี่ยม
 +
:: เพิ่มความแรงวิกฤต
 +
* เศษผลึกเพชรเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม
 +
* เพทายเหลี่ยม
 +
:: เพิ่มต้านทานลดเลือด
 +
* เศษผลึกเพทายเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม
 +
* โกเมนเหลี่ยม
 +
:: เพิ่มแม่นยำวิกฤติ
 +
* เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม
 +
* ไพฑูรย์เหลี่ยม
 +
:: เพิ่มต้านทานก่อกวน
 +
* เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม
 +
* ไพลินเหลี่ยม
 +
:: เพิ่มหลบหลีกวิกฤต
 +
* เศษผลึกไพลินเหลี่ยม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม
  
  
'''ตัวอย่างการรวมของ'''
 
:- เศษโลหะผสม 100 ชิ้น รวมเป็น โลหะผสม 1 ชิ้น
 
:- เศษแก้วขนเหล็ก 5 ชิ้น รวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก 1 ชิ้น
 
  
[[ไฟล์:160306.d71b5603.a.png]]
+
 
 +
 
 +
* จันทรกานต์กลม
 +
:: เพิ่มพลังเวทย์
 +
* เศษผลึกจันทรกานต์กลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม
 +
* ทับทิมกลม
 +
:: เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
 +
* เศษผลึกทับทิมกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
 +
* บุษราคัมกลม
 +
:: เพิ่มหลบหลีก
 +
* เศษผลึกบุษราคัมกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
 +
* มรกตกลม
 +
:: เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
 +
* เศษผลึกมรกตกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
 +
* เพชรกลม
 +
:: เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์
 +
* เศษผลึกเพชรกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
 +
* เพทายกลม
 +
:: เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
 +
* เศษผลึกเพทายกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
 +
* โกเมนกลม
 +
:: เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
 +
* เศษผลึกโกเมนกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
 +
* ไพฑูรย์กลม
 +
:: เพิ่มต้านทานขัดขวาง
 +
* เศษผลึกไพฑูรย์กลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
 +
* ไพลินกลม
 +
:: เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
 +
* เศษผลึกไพลินกลม
 +
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม

รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:02, 23 กรกฎาคม 2556 • จันทรกานต์เหลี่ยม
เพิ่มพลังชีวิต
 • เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม
 • ทับทิมเหลี่ยม
เพิ่มพลังโจมตี
 • เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม
 • บุษราคัมเหลี่ยม
เพิ่มแม่นยำ
 • เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม
 • มรกตเหลี่ยม
เพิ่มพลังป้องกัน
 • เศษผลึกมรกตเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม
 • เพชรเหลี่ยม
เพิ่มความแรงวิกฤต
 • เศษผลึกเพชรเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม
 • เพทายเหลี่ยม
เพิ่มต้านทานลดเลือด
 • เศษผลึกเพทายเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม
 • โกเมนเหลี่ยม
เพิ่มแม่นยำวิกฤติ
 • เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม
 • ไพฑูรย์เหลี่ยม
เพิ่มต้านทานก่อกวน
 • เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม
 • ไพลินเหลี่ยม
เพิ่มหลบหลีกวิกฤต
 • เศษผลึกไพลินเหลี่ยม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม • จันทรกานต์กลม
เพิ่มพลังเวทย์
 • เศษผลึกจันทรกานต์กลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม
 • ทับทิมกลม
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
 • เศษผลึกทับทิมกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
 • บุษราคัมกลม
เพิ่มหลบหลีก
 • เศษผลึกบุษราคัมกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
 • มรกตกลม
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
 • เศษผลึกมรกตกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
 • เพชรกลม
เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์
 • เศษผลึกเพชรกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
 • เพทายกลม
เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
 • เศษผลึกเพทายกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
 • โกเมนกลม
เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
 • เศษผลึกโกเมนกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
 • ไพฑูรย์กลม
เพิ่มต้านทานขัดขวาง
 • เศษผลึกไพฑูรย์กลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
 • ไพลินกลม
เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
 • เศษผลึกไพลินกลม
ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม