ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รวมของ"

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
(ไม่แสดง 38 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 1: แถว 1:
  
 +
:'''รวมของ''' คือการนำไอเทมที่เป็นเศษไอเทม มารวมกันให้เป็นไอเทมชิ้นใหม่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นไอเทม ประเภทเสริมพลัง และ ไอเทมที่ใช้ในการตีบวก ซึ่งการรวมของนั้น จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ หลอมโลหะเสริมพลังอาวุธ ลดระดับวัตถุดิบ แร่เพิ่มโอกาสการตีบวก และ รวมเศษผลึก
  
 +
== ตัวอย่างการรวมของ ==
  
 +
สามารถทำการรวมของได้โดยกดไอคอน ปลุกเสก [[ไฟล์:ไอคอน_ตีบวก.png]] คีย์ลัด (Y)
 +
จากนั้นเลือกไอคอน รวมของ [[ไฟล์:ไอคอนรวมของ.png]]
  
* จันทรกานต์เหลี่ยม
+
: เลือกไอเทมที่ต้องการรวมของ
:: เพิ่มพลังชีวิต
+
 
* เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม
+
[[ไฟล์:รวมของ1.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม
+
 
* ทับทิมเหลี่ยม
+
: กดปุ่ม '''สร้าง''' เพื่อเริ่มการรวมของ
:: เพิ่มพลังโจมตี
+
 
* เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม
+
[[ไฟล์:รวมของ2.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม
+
 
* บุษราคัมเหลี่ยม
+
: เมื่อรวมของสำเร็จ จะได้รับไอเทมชิ้นใหม่ที่เลือกรวมของไว้
:: เพิ่มแม่นยำ
+
 
* เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม
+
[[ไฟล์:รวมของ3.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม
+
 
* มรกตเหลี่ยม
+
== หมวดหมู่ไอเทมในการรวมของ ==
:: เพิ่มพลังป้องกัน
+
 
* เศษผลึกมรกตเหลี่ยม
+
=== หลอมโลหะเสริมพลังอาวุธ ===
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม
+
 
 +
[[ไฟล์:โลหะผสม.png]]
 +
 
 +
* โลหะผสม ระดับ1 : ใช้ในการตีบวก อุปกรณ์ระดับ 1 - 80
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษโลหะผสม.png]] โลหะผสม ระดับ2 จำนวน 1 ชิ้น เพื่อลดระดับเป็น โลหะผสม ระดับ1
 +
 
 +
[[ไฟล์:โลหะผสม.png]]
 +
 
 +
* โลหะผสม ระดับ2 : ใช้ในการตีบวก อุปกรณ์ระดับ 81 - 160
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษโลหะผสม.png]] เศษโลหะผสม ระดับ2 จำนวน 1 ชิ้น เพื่อลดระดับเป็น เศษโลหะผสม ระดับ2
 +
 
 +
=== ลดระดับวัตถุดิบ ===
 +
 
 +
ลดระดับโลหะผสม ระดับ2
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:โลหะผสม.png]] โลหะผสม ระดับ2 จำนวน 1 ชิ้น เพื่อลดระดับเป็น โลหะผสม ระดับ1
 +
 
 +
ลดระดับเศษโลหะผสม ระดับ2
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษโลหะผสม.png]] เศษโลหะผสม ระดับ2 จำนวน 1 ชิ้น เพื่อลดระดับเป็น เศษโลหะผสม ระดับ1
 +
 
 +
=== แร่เพิ่มโอกาสการตีบวก ===
 +
 
 +
[[ไฟล์:แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png]]
 +
 
 +
* แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 2 %
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษแก้วขนเหล็ก.png]] เศษแก้วขนเหล็ก จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก
 +
 
 +
[[ไฟล์:แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png]]
 +
 
 +
* แก้วขนเหล็กก้อนกลาง : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 4 %
 +
:: ใช้  [[ไฟล์:แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png]] แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนกลาง
 +
 
 +
[[ไฟล์:แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png]]
 +
 
 +
* แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่ : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 6 %
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png]] แก้วขนเหล็กก้อนกลาง จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่
 +
 
 +
[[ไฟล์:แก้วขนเหล็กลงอาคม.png]]
 +
 
 +
* แก้วขนเหล็กลงอาคม : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 8 %
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png]] แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กลงอาคม
 +
 
 +
[[ไฟล์:แก้วขนเหล็กอัศจรรย์.png]]
 +
 
 +
* แก้วขนเหล็กอัศจรรย์ : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 10 %
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:แก้วขนเหล็กลงอาคม.png]] แก้วขนเหล็กลงอาคม จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กอัศจรรย์
 +
 
 +
=== รวมเศษผลึก ===
 +
 
 +
==== อัญมณีเหลี่ยม ====
 +
 
 +
[[ไฟล์:ทับทิมเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* ทับทิมเหลี่ยม : เพิ่มพลังโจมตี
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png]] เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:มรกตเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* มรกตเหลี่ยม : เพิ่มพลังป้องกัน
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png]] เศษผลึกมรกตเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:บุษราคัมเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* บุษราคัมเหลี่ยม : เพิ่มแม่นยำ
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png]] เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:โกเมนเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* โกเมนเหลี่ยม : เพิ่มแม่นยำวิกฤติ
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png]] เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม
 +
 
 +
[[ไฟล์:ไพลินเหลี่ยม.png]]
 +
 
 +
* ไพลินเหลี่ยม : เพิ่มหลบหลีกวิกฤต
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png]] เศษผลึกไพลินเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม
  
 
[[ไฟล์:เพชรเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เพชรเหลี่ยม.png]]
  
* เพชรเหลี่ยม
+
* เพชรเหลี่ยม : เพิ่มความแรงวิกฤต
:: เพิ่มความแรงวิกฤต  
+
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png]] เศษผลึกเพชรเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม
* เศษผลึกเพชรเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม
 
  
 
[[ไฟล์:เพทายเหลี่ยม.png]]
 
[[ไฟล์:เพทายเหลี่ยม.png]]
  
* เพทายเหลี่ยม
+
* เพทายเหลี่ยม : เพิ่มต้านทานลดเลือด  
:: เพิ่มต้านทานลดเลือด  
+
:: ใช้[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png]] เศษผลึกเพทายเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม
* เศษผลึกเพทายเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม
 
* โกเมนเหลี่ยม
 
:: เพิ่มแม่นยำวิกฤติ
 
* เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม
 
* ไพฑูรย์เหลี่ยม
 
:: เพิ่มต้านทานก่อกวน
 
* เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม
 
* ไพลินเหลี่ยม
 
:: เพิ่มหลบหลีกวิกฤต
 
* เศษผลึกไพลินเหลี่ยม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม
 
  
 +
[[ไฟล์:ไพฑูรย์เหลี่ยม.png]]
  
 +
* ไพฑูรย์เหลี่ยม : เพิ่มต้านทานก่อกวน
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม.png]] เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม
  
 +
[[ไฟล์:จันทรกานต์เหลี่ยม.png]]
  
 +
* จันทรกานต์เหลี่ยม : เพิ่มพลังชีวิต
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png]] เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม
  
* จันทรกานต์กลม
+
==== อัญมณีกลม ====
:: เพิ่มพลังเวทย์
+
 
* เศษผลึกจันทรกานต์กลม
+
[[ไฟล์:ทับทิมกลม.png]]
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม
+
 
* ทับทิมกลม
+
* ทับทิมกลม : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
:: เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
+
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกทับทิมกลม.png]] เศษผลึกทับทิมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
* เศษผลึกทับทิมกลม
+
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม
+
[[ไฟล์:มรกตกลม.png]]
* บุษราคัมกลม
+
 
:: เพิ่มหลบหลีก
+
* มรกตกลม : เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
* เศษผลึกบุษราคัมกลม
+
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกมรกตกลม.png]] เศษผลึกมรกตกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
+
 
* มรกตกลม
+
[[ไฟล์:บุษราคัมกลม.png]]
:: เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
+
 
* เศษผลึกมรกตกลม
+
* บุษราคัมกลม : เพิ่มหลบหลีก
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม
+
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกบุษราคัมกลม.png]] เศษผลึกบุษราคัมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม
 +
 
 +
[[ไฟล์:โกเมนกลม.png]]
 +
 
 +
* โกเมนกลม : เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกโกเมนกลม.png]] เศษผลึกโกเมนกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
 +
 
 +
[[ไฟล์:ไพลินกลม.png]]
 +
 
 +
* ไพลินกลม : เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
 +
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพลินกลม.png]] เศษผลึกไพลินกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม
  
 
[[ไฟล์:เพชรกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เพชรกลม.png]]
  
* เพชรกลม
+
* เพชรกลม : เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์  
:: เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์  
+
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกเพชรกลม.png]] เศษผลึกเพชรกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
* เศษผลึกเพชรกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม
 
  
 
[[ไฟล์:เพทายกลม.png]]
 
[[ไฟล์:เพทายกลม.png]]
  
* เพทายกลม
+
* เพทายกลม : เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
:: เพิ่มต้านทานลดความสามารถ  
+
:: ใช้[[ไฟล์:เศษผลึกเพทายกลม.png]] เศษผลึกเพทายกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
* เศษผลึกเพทายกลม
+
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม
+
[[ไฟล์:ไพฑูรย์กลม.png]]
* โกเมนกลม
+
 
:: เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
+
* ไพฑูรย์กลม : เพิ่มต้านทานขัดขวาง  
* เศษผลึกโกเมนกลม
+
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png]] เศษผลึกไพฑูรย์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม
+
 
* ไพฑูรย์กลม
+
[[ไฟล์:จันทรกานต์กลม.png]]
:: เพิ่มต้านทานขัดขวาง  
+
 
* เศษผลึกไพฑูรย์กลม
+
* จันทรกานต์กลม : เพิ่มพลังเวทย์
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม
+
:: ใช้ [[ไฟล์:เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png]] เศษผลึกจันทรกานต์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม
* ไพลินกลม
 
:: เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
 
* เศษผลึกไพลินกลม
 
:: ใช้เป็นส่วนประกอบในการรวมของ จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม
 

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 14:55, 24 กรกฎาคม 2556

รวมของ คือการนำไอเทมที่เป็นเศษไอเทม มารวมกันให้เป็นไอเทมชิ้นใหม่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นไอเทม ประเภทเสริมพลัง และ ไอเทมที่ใช้ในการตีบวก ซึ่งการรวมของนั้น จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ หลอมโลหะเสริมพลังอาวุธ ลดระดับวัตถุดิบ แร่เพิ่มโอกาสการตีบวก และ รวมเศษผลึก

ตัวอย่างการรวมของ

สามารถทำการรวมของได้โดยกดไอคอน ปลุกเสก ไอคอน ตีบวก.png คีย์ลัด (Y) จากนั้นเลือกไอคอน รวมของ ไอคอนรวมของ.png

เลือกไอเทมที่ต้องการรวมของ

รวมของ1.png

กดปุ่ม สร้าง เพื่อเริ่มการรวมของ

รวมของ2.png

เมื่อรวมของสำเร็จ จะได้รับไอเทมชิ้นใหม่ที่เลือกรวมของไว้

รวมของ3.png

หมวดหมู่ไอเทมในการรวมของ

หลอมโลหะเสริมพลังอาวุธ

โลหะผสม.png

 • โลหะผสม ระดับ1 : ใช้ในการตีบวก อุปกรณ์ระดับ 1 - 80
ใช้ เศษโลหะผสม.png โลหะผสม ระดับ2 จำนวน 1 ชิ้น เพื่อลดระดับเป็น โลหะผสม ระดับ1

โลหะผสม.png

 • โลหะผสม ระดับ2 : ใช้ในการตีบวก อุปกรณ์ระดับ 81 - 160
ใช้ เศษโลหะผสม.png เศษโลหะผสม ระดับ2 จำนวน 1 ชิ้น เพื่อลดระดับเป็น เศษโลหะผสม ระดับ2

ลดระดับวัตถุดิบ

ลดระดับโลหะผสม ระดับ2

ใช้ โลหะผสม.png โลหะผสม ระดับ2 จำนวน 1 ชิ้น เพื่อลดระดับเป็น โลหะผสม ระดับ1

ลดระดับเศษโลหะผสม ระดับ2

ใช้ เศษโลหะผสม.png เศษโลหะผสม ระดับ2 จำนวน 1 ชิ้น เพื่อลดระดับเป็น เศษโลหะผสม ระดับ1

แร่เพิ่มโอกาสการตีบวก

แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 2 %
ใช้ เศษแก้วขนเหล็ก.png เศษแก้วขนเหล็ก จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก

แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนกลาง : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 4 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก.png แก้วขนเหล็กก้อนเล็ก จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนกลาง

แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png

 • แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่ : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 6 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนกลาง.png แก้วขนเหล็กก้อนกลาง จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่

แก้วขนเหล็กลงอาคม.png

 • แก้วขนเหล็กลงอาคม : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 8 %
ใช้ แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่.png แก้วขนเหล็กก้อนใหญ่ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กลงอาคม

แก้วขนเหล็กอัศจรรย์.png

 • แก้วขนเหล็กอัศจรรย์ : เพิ่มโอกาสในการตีบวก 10 %
ใช้ แก้วขนเหล็กลงอาคม.png แก้วขนเหล็กลงอาคม จำนวน 5 ชิ้น เพื่อรวมเป็น แก้วขนเหล็กอัศจรรย์

รวมเศษผลึก

อัญมณีเหลี่ยม

ทับทิมเหลี่ยม.png

 • ทับทิมเหลี่ยม : เพิ่มพลังโจมตี
ใช้ เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม.png เศษผลึกทับทิมเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมเหลี่ยม

มรกตเหลี่ยม.png

 • มรกตเหลี่ยม : เพิ่มพลังป้องกัน
ใช้ เศษผลึกมรกตเหลี่ยม.png เศษผลึกมรกตเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตเหลี่ยม

บุษราคัมเหลี่ยม.png

 • บุษราคัมเหลี่ยม : เพิ่มแม่นยำ
ใช้ เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม.png เศษผลึกบุษราคัมเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมเหลี่ยม

โกเมนเหลี่ยม.png

 • โกเมนเหลี่ยม : เพิ่มแม่นยำวิกฤติ
ใช้ เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม.png เศษผลึกโกเมนเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนเหลี่ยม

ไพลินเหลี่ยม.png

 • ไพลินเหลี่ยม : เพิ่มหลบหลีกวิกฤต
ใช้ เศษผลึกไพลินเหลี่ยม.png เศษผลึกไพลินเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินเหลี่ยม

เพชรเหลี่ยม.png

 • เพชรเหลี่ยม : เพิ่มความแรงวิกฤต
ใช้ เศษผลึกเพชรเหลี่ยม.png เศษผลึกเพชรเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรเหลี่ยม

เพทายเหลี่ยม.png

 • เพทายเหลี่ยม : เพิ่มต้านทานลดเลือด
ใช้เศษผลึกเพทายเหลี่ยม.png เศษผลึกเพทายเหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายเหลี่ยม

ไพฑูรย์เหลี่ยม.png

 • ไพฑูรย์เหลี่ยม : เพิ่มต้านทานก่อกวน
ใช้ เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม.png เศษผลึกไพฑูรย์เหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์เหลี่ยม

จันทรกานต์เหลี่ยม.png

 • จันทรกานต์เหลี่ยม : เพิ่มพลังชีวิต
ใช้ เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม.png เศษผลึกจันทรกานต์เหลี่ยม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์เหลี่ยม

อัญมณีกลม

ทับทิมกลม.png

 • ทับทิมกลม : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
ใช้ เศษผลึกทับทิมกลม.png เศษผลึกทับทิมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ทับทิมกลม

มรกตกลม.png

 • มรกตกลม : เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
ใช้ เศษผลึกมรกตกลม.png เศษผลึกมรกตกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น มรกตกลม

บุษราคัมกลม.png

 • บุษราคัมกลม : เพิ่มหลบหลีก
ใช้ เศษผลึกบุษราคัมกลม.png เศษผลึกบุษราคัมกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น บุษราคัมกลม

โกเมนกลม.png

 • โกเมนกลม : เพิ่มแม่นยำวิกฤติเวทย์
ใช้ เศษผลึกโกเมนกลม.png เศษผลึกโกเมนกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น โกเมนกลม

ไพลินกลม.png

 • ไพลินกลม : เพิ่มหลบหลีกวิกฤตเวทย์
ใช้ เศษผลึกไพลินกลม.png เศษผลึกไพลินกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพลินกลม

เพชรกลม.png

 • เพชรกลม : เพิ่มความแรงวิกฤตเวทย์
ใช้ เศษผลึกเพชรกลม.png เศษผลึกเพชรกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพชรกลม

เพทายกลม.png

 • เพทายกลม : เพิ่มต้านทานลดความสามารถ
ใช้เศษผลึกเพทายกลม.png เศษผลึกเพทายกลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น เพทายกลม

ไพฑูรย์กลม.png

 • ไพฑูรย์กลม : เพิ่มต้านทานขัดขวาง
ใช้ เศษผลึกไพฑูรย์กลม.png เศษผลึกไพฑูรย์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น ไพฑูรย์กลม

จันทรกานต์กลม.png

 • จันทรกานต์กลม : เพิ่มพลังเวทย์
ใช้ เศษผลึกจันทรกานต์กลม.png เศษผลึกจันทรกานต์กลม จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรวมเป็น จันทรกานต์กลม