ประมูล

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ระบบประมูล

ระบบการซื้อขาย ในเกม ๔๐๐ ออนไลน์ จะมีระบบประมูล ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบประมูลด้วยการกดคีย์ลัด (T)
และเลือกเมนู ประมูล ซึ่งระบบประมูลจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ซื้อ และ ขาย
Pamoon1.jpg


การซื้อ

เมื่อเข้ามาในหน้าต่างประมูล จะมีตัวเลือกในการช่วยค้นหาทางด้านซ้ายมือ ซึ่งสามารถเลือกค้นหาไอเทมที่ต้องการได้จากเมนู
ที่มีให้เลือกมากมายตามความต้องการดังต่อไปนี้
หน่วยเงิน
- เบี้ย
- พดด้วงทอง
ระดับ
+๑ ถึง +๑๐
คุณภาพ
ระดับ ๑ - ระดับ ๙
ออฟชั่น ทั้ง ๔ ออฟชั่น
๑๙ ออฟชั่น ๘ ระดับ
ลำดับ
เวลา, ซื้อทันใจ, ประมูล, โจมตี


Pamoon2.jpg


เมื่อเพื่อนๆ ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” จากนั้นรายการสินค้าที่ต้องการจะแสดงทางขวามือของหน้าต่างประมูล
Pamoon3.jpg


การขาย

นอกจากจะสามารถหา ไอเทมที่ต้องการซื้อได้แล้ว ระบบประมูลยังสามารถ นำไอเทมของเราลงไปประมูลขายได้ โดยเมื่อเปิดหน้าต่างประมูล
ขึ้นมาแล้ว สามาถเลือกเมนู เปิดประมูล เพื่อวางขายของได้
Pamoon4.jpg


จากนั้นสามารถลากไอเทมจากในช่องสัมภาระ (I) มาวางได้ทันที ซึ่งเพื่อนๆ สามารถกำหนดรายละเอียดของไอเทมที่ต้องการขายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยเงิน
- เบี้ย
- พดด้วงทอง
ราคาขายทันใจ
ราคาประมูลเริ่มต้น
- เสียภาษีขั้นต่ำที่ ๑,๐๐๐ เบี้ย
ระยะเวลา
- เร็ว, ปานกลาง, นาน, นานมาก
ปุ่ม เทียบราคา ที่ทำให้เพื่อนๆ สามารถเทียบราคาของที่จะขายกับราคาที่มีอยู่ในตลาดได้


Pamoon5.jpg


และหากเพื่อนๆ ซื้อไอเทม หรือขายไอเทมได้แล้ว ไอเทมที่ซื้อ หรือ เงินที่ขายได้
จะเข้าไปอยู่ในช่องพัสดุ ของเจ้าปู่ต้นไทรในเมืองวิเศษไชยชาญครับ
Pamoon6.jpg


ตัวอย่างนำไอเทมประมูล

1. กดที่ประมูล

Moon1.png


2. ให้เพื่อนๆเลือกไอเทมที่ต้องการนำลงประมูล และลากลงมาไว้ตรงช่องได้เลย ดังภาพตัวอย่างจะเป็น ตำรา

Moon2.png


3. ใส่ราคาขายทันใจ และ ราคาประมูลเริ่มต้น ในภาพตัวอย่างทีมงานจะใส่ไว้ ที่ ขายทันใจ ๕,๐๐๐ และ ประมูลเริ่มต้น ๓,๐๐๐ เบี้ย

เมื่อพร้อมที่จะนำไอเทมลงประมูลแล้วให้กดตกลงได้เลย
Moon3.png


4. เมื่อทำการนำไอเทมลงประมูลเรียบร้ิอยแล้ว ผู้เล่นสามารถตรวจสอบข้อมูลไอเทมของเราได้ที่ส่วนตัว ดังภาพ

Moon4.png