ถ่ายทอด

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ถ่ายทอด

รายละเอียดระบบถ่ายทอด


คำอธิบาย
การถ่ายทอดความสามารถ ผู้เล่นสามารถถ่ายทอดความสามารถ เพื่อย้ายความสามารถยุทธภัณฑ์ต่างๆ
จากชี้นหนึ่งไปยังอีกชึ้นหนึ่ง ได้โดย ผลึกถ่ายทอดพลัง
เงื่อนไข
-ไอเทมที่ได้รับการถ่ายทอดจะไม่สามารถแลกเปลื่ยนได้อีกต่อไป
- สามารถถ่ายทอดพลังไปยังไอเทมที่มีระดับสูงกว่าไอเทมต้นแบบไม่เกิน 10ระดับ


ขั้นตอน
- การถ่ายทอด ให้กด Y เพื่อเข้าสู่การถ่ายทอด
Tod1.jpg


-จากนั้นนำอาวุธที่ลงอาคม มาใส่ไว้ในช่องที่เขียนว่า “ไอเทมต้นแบบ”
Tod2.jpg
Tod3.png


- ในการถ่ายทอดต้องมี ผลึกถ่ายทอดพลัง เพื่อสามารถถ่ายทอดได้ (ซื้อได้ที่ไอเทมมอลล์)โดยกดตัว J ดังรูปตัวอย่าง
Tod5.png
Tod4.png


- จากนั้นนำไอเทมที่จะได้รับการถ่ายทอดใส่ลงไปในอีก ช่องหนึ่ง (ช่องไอเทมที่ได้รับการถ่ายทอด)
Tod6.jpg Tod7.png


- แล้วกดที่คำว่า “เริ่ม” (ระวังไม่สำเร็จน่ะครับ) แล้วของที่ทำการถ่ายทอดก็จะไปอยู่ ของที่ได้รับการถ่ายทอด ดังรูป
Tod8.png Tod9.png


- เมื่อสำเร็จของที่ได้รับถ่ายทอดจะไปอยู่ในช่องไอเทม กด I
Tod10.png