นำทางทันใจ

จาก ๔๐๐ ออนไลน์
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เรียนรู้หลัก นำทางทันใจ

การใช้ “นำทางทันใจ” นั้นจะขึ้นตอนเวลารับภารกิจ ในการจะใช้ “นำทางทันใจ” ตัวละคร
ของผู้เล่น จะต้องมีใบ“ป้ายประตูวิเศษ”ด้วย ถ้าเราไม่มีก็จะไม่สมารถใช้ “นำทางทันใจ” ได้
Num1.png


  • 1. ในการจะใช้ “นำทางทันใจ” นั้นจะต้องไปรับภารกิจกับเจ้าของเควสสะก่อน


Num2.png  • 2. เมื่อเราคุยภารกิจมาเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะขึ้นคำสั่งของภารกิจ ให้กดที่คำว่า “นำทางทันใจ”


Num3.png
Num4.png


หมายเหตุ : ในการใช้ “นำทางทันใจ” นั้นไม่ใช่ว่าจะใช่ได้ตลอด จะต้องมีใบ “ป้ายประตูวิเศษ”
ด้วย ถ้าในตัวละครไม่มีก็ไม่สามารถใช้ “นำทางทันใจ” ได้ ในการใช้นำทางทันใจสามารถ
ใช้ได้ทุกภารกิจครับ